In de laatste decennia heeft niets een hogere vlucht genomen dan de technologie waarmee we ons in het dagelijkse leven als vanzelfsprekend omgeven. Moderne communicatiemiddelen doen de wereld krimpen tot een global village ter grootte van je handpalm. Medische technologie belooft de mogelijkheid van een leven voorbij de grenzen van de menselijke natuur. Robotica en cybergenetica brengen het even fascinerende als onheilspellende ideaal van de maakbare mens gevaarlijk dichtbij. SILVER laat de schaduwkant van deze technologisering van mens en maatschappij zien en plaatst vraagtekens bij de belofte van vooruitgang die daaruit spreekt.

In haar nieuwste dansvoorstelling SILVER laat Nanine Linning zich leiden door haar persoonlijke fascinatie voor technologie en de nieuwe mogelijkheden die hierdoor geopend worden. Samen met haar twaalf dansers geeft zij vorm aan een visie op de toekomst waar mens en machine nog nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Machinaal bewegende dansers bevolken het podium net als vermeend dansende machines en technologische voorwerpen die de schijn van menselijkheid wekken. ‘Popping’ bewegingen vermengen zich moeiteloos met het poëtische bewegingsidioom waarvoor Linning bekend staat om vervreemdende, veelslachtige wezens te laten ontstaan, die de grenzen van de verbeelding oprekken en voortdurend de waarneming bevragen. Mens, machine, robot, cyborg, amorf hersenschim uit een digitale geheugenbank – het enige wat een illusie van houvast biedt is de twijfel en de fascinatie voor het onbekende.

Met de voor haar kenmerkende eigenzinnige bewegingstaal, laat Nanine Linning dystopische beeldwerelden ontstaan waarin de ontheemde ziel van de postmoderne mens centraal komt te staan – nu eens kwetsbaar en verslagen, dan weer opvliegend en vol vertrouwen. Op even indringende als poëtische manier geeft zij vorm aan een denkbeeldige toekomst waarin de technologie de natuur dreigt voorbij te streven en de positie van de mens – en het menselijke – ter discussie staat. Een ontmoeting van dans, performance, installatiekunst en multimedia-spektakel.

Na Hieronymus B., een tijdsreis naar de Middeleeuwen, blikt Linning met SILVER richting de toekomst. Linning laat zich hiervoor inspireren door zowel het onderzoek van topwetenschappers uit Europa en erbuiten, klassiekers uit de wereldliteratuur als ook iconische werken uit de beeldende kunst. De dialoog uit mens en machine, kunst en wetenschap, danser en technologie die hieruit ontstaat, wordt zoals eerder in Hieronymus B., Voice Over en Synthetic Twin muzikaal vormgegeven door composities van Michiel Jansen. Designer Bart Hess maakt van de voorstelling een totaalervaring door kostuums en decorelementen te ontwerpen die een futuristische wereld laten ontstaan die op een en hetzelfde moment vertrouwd en ‘unheimisch’ overkomt.